Internship

Ashni Shah

PGDMC Batch 4

YES FOUNDATION

Ahmedabad    

Avya Mathur    

PGDMC Batch 4

OUTLOOK (Sem 2),Delhi

DESH GUJARATI (Sem 4),Ahmedabad

Vishwanshu Trivedi

PGDMC Batch 4

RADIO NAZARIYA (Sem 2)

SAIFFRON PRODUCTION (Sem 4)

Ahmedabad

Foram Vaghela

PGDMC Batch 4

MANTAVYA NEWS (Sem 2)

VTV (Sem 4)

Ahmedabad

Ghena Modi

PGDMC Batch 4

COMMUNICATION CRAFT (Sem 2)

THE CO (Sem 4)

Ahmedabad

Chandraprakash Shukla

PGDMC Batch 4

GTPL (Sem 2)

GUJARAT VAIBHAV (Sem 4)

Ahmedabad

Rahul Panchal

PGDMC Batch 4

OUROBOROS (Sem 2 & 4)

Ahmedabad

Chintan Raval

PGDMC Batch 4

Divya Bhaskar

Ahmedabad

Sanskriti Jain

PGDMC Batch 4

OUTLOOK (Sem 2),Delhi

DESH GUJARATI (Sem 4),Ahmdedabad

 

Bhumika Singh

PGDMC Batch 4

EIGHT PETALS  (Sem 4)

 

Ahmedabad

Nidhi Varyani

PGDMC Batch 4

COMMUNICATION CRAFT (Sem 2)

Ahmedabad

Mahima Vora

PGDMC Batch 4

GTPL (Sem 2)

MY FM ( Sem 4)

Ahmedabad

Pradip Prajapati

PGDMC Batch 4

GUJARAT VAIBHAV (Sem 2)

ZEE 24 KALAK (Sem 4)

Ahmedabad

Urvashi Golter

PGDMC Batch 4

RADIO NAZARIYA (Sem 2)

Sachindavefilms. com (Sem 4)

 Ahmedabad


Vinita Rawal

PGDMC Batch 4

DIVYA BHASKAR (Sem 2)

VTV (Sem 4)

Ahmedabad

Vinny Lamba

PGDMC Batch 4

LIGHT BLUE MOTION PICTURES (Sem 2),Mumbai

ZEE 24 KALAK (Sem 4),Ahmedabad

 

Siddhesh Mody

PGDMC Batch 4

SCARECROW M&C SAATCHI (Sem 2)

Mumbai

Aishwarya Bhatt

PGDMC Batch 2

VTV (Sem 2)

PROMOTIONS REDEFINED (Sem 4)

Ahmedabad

Kinab Shah

PGDMC Batch 2

GTPL  (Sem 2)

PROMOTIONS REDEFINED (Sem 4)

Mumbai

Smit Tanna

PGDMC Batch 2

MY FM (Sem 2)

SEARCHING CINEMA (Sem 4)

Ahmedabad

Sourabh Jain

PGDMC Batch 2

GTPL  (Sem 2)

MANCHAN ENTERTAINMENT (Sem 4)

Ahmedabad

Seema Viradiya

PGDMC Batch 2

ISRO (Sem 2)

KHUSHI ADVERTISING (Sem 4)

Ahmedabad

Pushan Bhrahmchari

PGDMC Batch 2

GIET  (Sem 2)

RED FM (Sem 4)

Ahmedabad

Dipak Jitya

PGDMC Batch 2

ISRO (Sem 2)

NEWS 18 INDIA (Sem 4)

Ahmedabad

Parul Kangal

PGDMC Batch 2

KHABAR GUJARAT  (Sem 2 & 4)

Ahmedabad

Manthan Paleja

PGDMC Batch 2

HRIDAY CREATION (Sem 2)

DREAM FILM MAKER 

Mumbai

Hardik Modi

PGDMC Batch 2    

VTV (Sem 2)

NEWS 18 INDIA

Ahmedabad

Dhvani Vora

PGDMC Batch 2    

HRIDAY CREATION (Sem 2)

ABHIK ADVERTISING (Sem 4)

 Ahmedabad

Heena Aswani 

PGDMC Batch 2

KAAFI RANDOM (Sem 2 & 4)

 Ahmedabad

Dhaneshree Thakore

PGDMC Batch 3

NAJA INDIA  (Sem 2)

FOUR CLOWN (Sem 4)

 Ahmedabad

Vishal Bharaj

PGDMC Batch 3 

SIMULATIONS PUBLIC RELATIONS (Sem 2)

TASK INITIATIVES PVT LTD. (Sem 4)

 Ahmedabad

Vinci Christian

PGDMC Batch 3

ABP NEWS NETWORK (P) Ltd (Sem 2),Ahmedabad

LIGHT BLUE MOTION PITCURE  (Sem 4),Mumbai

 

Placement

Chintan Raval

Crime Reporter, Divya Bhaskar
Ahmedabad

Bhumika Singh

Content Creator/ Copy writer, Eight Petals         Ahmedabad      

Seema Viradiya

Media Planner, Khushi Advertising 
Ahmedabad

Ashni Shah

Copy writer, Mlveda